Kes on kes?

SOOLINE IDENTITEET VÄLJENDAB INIMESE SÜGAVALT ISIKLIKKU ENESEMÄÄRATLUST, INIMESE ENDA TUNNETUST SEOSES SEKSUAALSETE ASPEKTIDEGA JA KEHATAJUGA. SEE HÕLMAB KA INIMESE ENESEVÄLJENDUST, SH RIIETUMIST, KÕNEVIISI JA MANEERE.

Liiguta mõiste kohakuti õige definitsiooniga ja kontrolli oma teadmisi.

Mängima!

Kes on kes?